Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
pracodawcy-icon-2

Dla pracodawców

W poszukiwaniach odpowiedniego i przyszłościowego zatrudnienia liczą się dla nas podstawowe potrzeby podopiecznych.

Rekrutacja

Finanse to tylko jeden z aspektów. Dużo ważniejsza, w długiej perspektywie, jest trafność wyboru zatrudnienia i, w przypadku osób zmagających się z wykluczeniem zawodowym, ponowne wejście na rynek i zaprezentowanie siebie jako kompetentnego pracownika. Aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla wszelkich grup społecznych, zmagających się z marginalizacją, planujemy przeprowadzać badania na rzecz szerokiej aktywizacji zawodowej. Dodatkowo, chcąc zoptymalizować proces rekrutacji zgodny z oczekiwaniami zarówno potencjalnego pracownika, jak i pracodawcy, zasięgamy usług wyspecjalizowanej agencji zatrudnienia. Jej praca służy temu, by jak najlepiej dopasowywać pracowników dla Twojej Firmy. Nasz system rekrutacji to nie tylko profilowanie, ale również zawężanie grona zainteresowanych osób wyłącznie do tych wykwalifikowanych i najodpowiedniejszych.

dla-pracodawcow-1
Man touching a social network concept on a touch screen with his finger

Audyt personalny

Jakość naszych usług gwarantuje także podejście do systemów pozyskiwania pracowników w ramach działów HR. Przeprowadzamy audyty personalne w celu poprawy i optymalizacji naborów w firmie, zwracając uwagę na tryb rekrutacji i jej dopasowanie do potrzeb pracodawcy.

Doradztwo personalne

Nasz podopieczny to pracownik świadomy własnych możliwości i pewny tego, co chce osiągnąć. Wszystkim zainteresowanym oferujemy usługi doradztwa personalnego, które pozwalają odnaleźć własne cele i znaleźć sposoby na ich osiągnięcie. Dla nas poszukiwanie pracy to więcej niż CV ze zdjęciem. To człowiek – jego charakter i umiejętności.