Szkolenia

Fundacja Aktywizacja Bez Granic wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony pracodawców i ramach realizowanej misji przygotowała i prowadzi Szkolenia dotyczące osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie poznania zasad i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania poprawnych relacji interpersonalnych w miejscu pracy, w kontaktach z Osobami z niepełnosprawnością:

-poznanie charakterystyki różnych niepełnosprawności
-rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych
-ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
-rozumienie potrzeb partnera komunikacji
-zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji
-wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację
-dostosowanie stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością.

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem takiego szkolenia zapraszamy do kontaktu.

Image
fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!