Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Skierowany jest do osób zadeklarowanych do lekarza POZ, z nierozpoznaną chorobą układu krążenia, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, (tzn. rocznik 1985, 1980, 1975, 1970, 1965) i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań wykonywanych w ramach w/w programu, osób obciążonych następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR powyżej 140/90 mm Hg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość.


Wykonujemy w ramach programu bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. Lekarz w ramach programu przeprowadza badanie przedmiotowe, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:
ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Korytnickiej 42/44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

 

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy- bezpłatny

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Proponują bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat*, które:
* nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
* obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.
Zapraszamy do:

ZLO przy ul. Saskiej 61.
Tel. 22 617-36-39.
Cytologie pobierane są w gabinecie nr 1,5,7 II piętro (IV poziom).
Badania są wykonywane po uprzednim ustaleniu terminu w poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 617-30-01 (wew. 01201) w poniedziałki 7:00 – 11:00, w pozostałe dni pod numerem 22 617-36-39.

ZLO przy ul. Grochowskiej 339.
Cytologie pobierane są w gabinecie nr. 210 I piętro.
Zapisy na badania osobiście w poradni lub rejestracji ogólnej bądź telefonicznie pod numerem 22 810-50-07 prowadzone są w poniedziałki w godzinach 8:00 – 12:00, środy 8:00 – 11:00, czwartki 14:00 – 18:00 oraz w piątki w godzinach 12:00 – 16:00.

ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4.
Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie 208 i 210.
Na badania można zapisać się telefonicznie (tel. 22 810-67-75) lub osobiście u położnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

ZLO przy ul. Abrahama 16.
Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 208, I piętro.
Zapisy u położnej pod nr tel. 22 671-23-08.

Zgłaszając się na badanie cytologiczne prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania.
(*) przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

 

 

Program profilaktyki gruźlicy

Adresowany do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do wybranej (tzn. do zadeklarowanej przez Państwa) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Korytnickiej 42/44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 r.ż.) pn. „Grypa 65 +”

Grypa to ostra choroba zakaźna, na którą zapada na świecie 5-10% ogólnej populacji. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie ze sobą ryzyko powikłań tj. zapalenie oskrzeli, płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed tą chorobą – należy się zaszczepić.

Kryteria uczestnictwa w programie.
Do udziału w tegorocznej edycji programu zapraszamy osoby:
– od 65 roku życia (tj. urodzone do dnia 31.12.1955 roku),
– posiadające meldunek czasowy lub stały na terenie m.st. Warszawy.

Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

W programie wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza pierwszego kontaktu pacjenta, który ma być zaszczepiony (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia ważna jest 24 godziny).

Program w roku bieżącym będzie realizowany od września do marca 2021 roku.

 

Zapraszamy do naszych przychodni:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
5. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
6. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
7. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
8. ZLO ul. Korytnicka 42/44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

 

Projekt bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej - Optima Care

Problem z nadciśnieniem lub chorobą układu krążenia?
 
Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEGO programu rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna?
Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej. Dopasowanie programu rehabilitacji kardiologicznej jest kwestią indywidualną – u niektórych osób konieczne jest skorzystanie z pomocy kilkunastu specjalistów, w tym: kardiologa, dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa.
Zapewniamy:
echo serca
próbę wysiłkową
badania laboratoryjne
oraz :
kompleksową rehabilitację kardiologiczną
sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne
konsultacje z dietetykiem i psychologiem
Zgłoszenie do programu:
Tel. 509 574 877
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
Optima Care Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 49
81-198 Kosakowo
 
Kryteria udziału w projekcie:
– osoba ze stwierdzonym schorzeniem układu sercowo-naczyniowego
– mieszkaniec województwa pomorskiego
– osoba będąca w wieku aktywności zawodowej (czyli osoba pracująca, bezrobotna, pracujący emeryt)
Etapy projektu:
1. Zgłoszenie i wypełnienie deklaracji udziału w projekcie (wstępna weryfikacja kryteriów udziału) – konieczne zaświadczenie potwierdzające stwierdzenie schorzenia
2. Realizacja pakietu badań wstępnych : badania labolatoryjne, ekg, echo serca, próba wysiłkowa (pacjent może się zgłosić ze swoimi badaniami nie starszymi niż 6-mcy)
3. Kwalifikacja do projektu : dobór modelu rehabilitacji w oparciu o wyniki badań
4. Realizacja rehabilitacji: sesje z pielęgniarką, dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą (min 16 sesji max 30 sesji);
a. Tryb realizacji w placówce
b. Tryb realizacji hybrydowej – docelowo po wdrożeniu stosownego systemu możliwość ćwiczeń w warunkach domowych
c. Sesje z pielęgniarką, psychologiem i dietetykiem możliwe on-line
5. 6 m-czny czas kontynuacji zaleceń przez pacjenta w warunkach domowych
6. Realizacja pakietu badań końcowych : badania labolatoryjne, ekg, echo serca, próba wysiłkowa
7. Zakończenie udziału w projekcie
 
Argumenty za:
Wszystkie świadczenia dla pacjenta mają charakter bezpłatny, finansowany ze środków UE
Oczekiwanie na konsultacje kardiologiczne w ramach NFZ w woj. pomorskim: 200 dni
Szybki udział w projekcie od momentu zgłoszenia do realizacji świadczeń
 
 

BEZPŁATNY PROGRAM DLA OSÓB PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH

Jeśli Twoja bliska osoba w podeszłym wieku
jest przewlekle i nieuleczalnie chora, jest leżąca,
wymagająca codziennej pielęgnacji i opieki,
a Ty jesteś jej opiekunem i potrzebujesz wskazówek:
Jak o nią zadbać?
Jak ją pielęgnować i usprawniać?
Jaką dietę stosować?
Potrzebujesz wsparcia psychologa?
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W PROGRAMIE!
Zapisy i szczegółowe informacje:
T. 510 013 783
opiekanadchorym@impel.pl

 

CEL PROGRAMU
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJA ZDROWIA dla osób przewlekle
i nieuleczalnie chorych.

OBJĘCIE OPIEKĄ OSÓB, które
• przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego,
• mają ukończony proces diagnozowania/ leczenia
operacyjnego lub intensywnego leczenia
zachowawczego,
• nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak
ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku domowym
wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji
oraz wsparcia psychologicznego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

OSOBY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORE
przebywające w środowisku domowym.

OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA WIEK,
STAN ZDROWIA LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
wymagają opieki lub wsparcia.

OSOBY CHORE Z OGRANICZONYMI
ZDOLNOŚCIAMI DO SAMOOPIEKI, oczekujących
na wskazówki jak zadbać o siebie, pielęgnować
i usprawniać.
RODZINY I OPIEKUNOWIE CHORYCH.

KORZYŚCI UCZESTNICTWA
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI OPIEKI
osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
leczonych w warunkach domowych.

WSPARCIE RODZINY / OPIEKUNÓW CHOREGO
w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności
z zakresu pielęgnowania chorego,
rozpoznawania jego potrzeb zdrowotnych
oraz utrzymywania dobrych relacji
i właściwej komunikacji.

ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAMU
zajęcia osoby chorej oraz opiekunów Z PIELĘGNIARKĄ /
FIZJOTERAPEUTĄ / DIETETYKIEM / PSYCHOLOGIEM.
ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
T. 510 013 783
opiekanadchorym@impel.pl


„Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego
pn. Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów”.

Poznań - „Żyj Aktywnie 2020” – warsztaty rekreacyjno-turystyczne dla osób z niepełnosprawnością

 
Integracyjne Stowarzyszenie „Aktywni 50+” z Poznania rozpoczęło rekrutację na warsztaty rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu „Żyj Aktywnie 2020” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Warsztaty zorganizowane zostaną w Hotelu Łężeczki, nad brzegiem Jeziora Chrzypskiego, w odległości 60 km od Poznania. Hotel położony jest w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Wielkopolski, wśród lasów i jezior Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
 
Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach rekreacyjno-turystycznych, oraz promowanie ich aktywności poprzez poznanie różnych form aktywności fizycznej.
Uczestnikami projektu mogą być dorosłe osoby niepełnosprawne z całej Polski w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głównie w wieku powyżej 50 roku życia.
 
Projekt skierowany jest do osób z następującymi rodzajami niepełnosprawności:
-osoby niewidome i słabowidzące;
-osoby z dysfunkcją narządu ruchu;
-osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną ze względu na choroby somatyczne – m.in. nowotwór, cukrzycę, udar mózgu lub zawał serca.
 
Program warsztatów rekreacyjno-turystycznych:
1. Warsztaty rekreacyjne:
-Aerobik w wodzie;
-Nordic Walking;
-Gimnastyka rekreacyjna;
-Zajęcia na siłowni;
-Pływanie;
-Boccia.
2. Warsztaty manualne (elementy florystyki i decoupage)
3. Wycieczka turystyczna
4. Spotkania integracyjne
Organizacja dla uczestników projektu m.in. wieczorku przy muzyce, ogniska, wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary, gier towarzyskich, turnieju bocci.
5. Spotkanie z prawnikiem
6. Warsztaty dietetyczne
7. Warsztaty z ratownictwa medycznego
Warsztaty przeprowadzane będą cyklicznie w następujących terminach:
 
-21.01. – 28.01.2021 roku;
-04.02. – 11.02.2021 roku;
-04.03. – 11.03.2021 roku.
 
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zapisać się na nie kontaktując się bezpośrednio z organizatorem.
Więcej szczegółowych informacji oraz kontakt do organizatora można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl
 
 
 

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów- Warszawa. W Warszawie będzie kolejna edycja programu Grypa 65+

 
 Od jesieni aż do końca marca osoby w wieku 65 lat i więcej będą mogły zaszczepić się przeciwko grypie. Z informacji ratusza wynika, że z programu będzie mogło skorzystać ponad 50 tys. seniorów.
 
Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej będą mogli skorzystać osoby zameldowane w Warszawie na pobyt czasowy lub stały oraz rozliczające podatek dochodowy w stołecznych urzędach skarbowych. Dostępność programu jest bardzo duża – mieszkańcy będą mogli się zaszczepić w jednej z 168 przychodni.
 
W ostatnich latach program realizowało ponad 80 podmiotów leczniczych w ok. 170 placówkach na terenie Warszawy. Realizatorzy wybierani są w drodze konkursu ofert.

USŁUGA TELEPORADY DLA OSÓB GŁUCHYCH - Łódź

 
Do 30 września wszystkie osoby głuche mogą połączyć się zdalnie przy pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu za pomocą komunikatora
 
Skype należy nawiązać połączenie z tłumaczem. Użytkownik na skype nazywa się:
PZGdlaUM.
 
Proszę powiedzieć tłumaczowi do jakiej placówki ma zadzwonić. Tłumacz nawiąże połączenie telefoniczne i będzie na żywo tłumaczył rozmowę z PJM na język polski.
Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00.
 
Tłumacza można wykorzystać zarówno do połączenia z rejestracją jak i do teleporad. Usługa jest bezpłatna i została zakupiona z programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. Usługę dostarcza Spółdzielnia socjalna FADO.
Żeby skorzystać z usługi należy posiadać konto Skype.
 
 

Program profilaktyki raka szyjki macicy - ZIELONA GÓRA

Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 25-59 lat,
 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.
 
Poradnie Ginekologiczno-Położnicze
L.p. Nazwa Świadczeniodawcy Powiat Miasto Ulica Telefon
1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski Bogdaniec Leśna 9 41 240 19 41
2 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej gorzowski Gorzów Wlkp. Sienkiewicza 10-11 95 720 10 32
3 Gorzowska Lecznica Specjalistyczna gorzowski Gorzów Wlkp. Piłsudskiego 1b 95 725 91 11 95 732 13 29
4 Krystyna Kieres Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska gorzowski Gorzów Wlkp. Towarowa 6a 95 720 78 87
5 SP ZOZ Przychodnia Dworcowa gorzowski Gorzów Wlkp. Dworcowa 4 95 739 29 08
95 739 29 00
95 739 29 01
6 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. gorzowski Gorzów Wlkp. Dekerta 1
95 7331 890 lub 892 lub 734 lub 562

7 Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji “Nasze Zdrowie”NZOZ gorzowski Gorzów Wlkp. Walczaka 23 E 95 739 29 01
8 OŚRODEK TERAPII GRUNWALD STANISŁAW BOJKOWSKI krośnieński Krosno Odrzańskie Bohaterów Wojska Polskiego 24 68 420 04 14
9 Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gorzowski Kostrzyn Narutowicza 6 41 240 19 04
10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o. gorzowski Lipki Wielkie Szosowa 107 95 731 23 70
11 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Joanna Szymczak-Brych gorzowski Santok Gorzowska 43 095 731 61 21
12 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski Witnica Piaskowa 4 41 240 19 42
13 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej krośnieński Gubin Kresowa 258 68 455 80 62, 68 455 80 77
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiński krośnieński Stargard Gubiński Stargard Gubiński 1 68 359 25 28
15 Jolanta Guzek-Kubowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii międzyrzecki Międzyrzecz Osiedle Centrum 3d 95 742 25 02
16 NZOZ Poradnia dla Kobiet międzyrzecki Międzyrzecz Osiedle Centrum 3d 95 742 25 02
17 Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością międzyrzecki Międzyrzecz Konstytucji 3 Maja 35 95 742 82 53
18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o. międzyrzecki Przytoczna ul. Główna 1 A 95 717 01 13
19 Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością międzyrzecki Pszczew Rynek 4 95 742 82 53
20 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o. międzyrzecki Skwierzyna Szpitalna 5 95 717 01 13
21 Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością międzyrzecki Trzciel Grunwaldzka 7 95 742 82 53
22 NZOZ “ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY nowosolski Bytom Odrz. Sadowa 42 68 387 38 96
23 NZOZ “ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY nowosolski Kożuchów Legnicka 19 607 629 171
24 Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól nowosolski Kożuchów Szprotawska 21 68 355 36 40
25 NZOZ “ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY nowosolski Nowa Sól 1 Maja 30 68 356 35 67
26 Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól nowosolski Nowa Sól Chałubińskiego 1 68 38 82 100
68 356 18 36
27 NZOZ “ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY nowosolski Nowe Miasteczko Szkolna 1 68 388 81 02
28 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Szpital Powiatowy” w Słubicach słubicki Górzyca Kostrzyńska 15 500 5016 48
29 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie słubicki Ośno Lubuskie Rybacka 3a 95 757 50 42
30 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Szpital Powiatowy” w Słubicach słubicki Rzepin Słubicka 4 95 759 63 08
31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Szpital Powiatowy” w Słubicach słubicki Słubice Nadodrzańska 6 95 758 20 71 wew. 352
95 758 22 85
32 Zbigniew Rozalski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie ginekologii i położnictwa słubicki Słubice Mickiewicza 5 95 758 10 45
33 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnwj “VISMED” strzelecko-drezdenecki Dobiegniew Mickiewicza 3 95 761 19 07
34 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Szpital Powiatowy” w Drezdenku strzelecko-drezdenecki Drezdenko Piłsudskiego 8 95 763 99 77
35 KATHARSIS Sp.z.o.o Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Katharsis” Sp.z.o.o. strzelecko-drezdenecki Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 9k 95 763 07 00
95 717 50 60
36 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnwj “VISMED” strzelecko-drezdenecki Strzelce Krajeńskie Mickiewicza 2c 95 763 20 79
37 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie sulęciński Krzeszyce Gorzowska 5 95 757 30 72
38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie sulęciński Słońsk Puszkina 22 95 757 22 17
39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie sulęciński Sulęcin Witosa 7 95 755 22 60
40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie sulęciński Torzym Wojska Polskiego 52 68 341 36 20
41 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” Nowy Szpital” w Świebodzinie świebodziński Łagów Toporowska 11 68 456 40 22
42 Jacek Zaidlewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii świebodziński Świebodzin Kilińskiego 7 68 382 21 18
43 NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE świebodziński Świebodzin Młyńska 6 68 45 64 022
44 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “POSTĘP” S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych świebodziński Świebodzin Strzelecka 1 68 475 60 72
45 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “POSTĘP” S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych świebodziński Świebodzin Matejki 1 68 475 75 00
46 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “POSTĘP” S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych świebodziński Świebodzin os. Łuźyckie 39 68 475 65 80
47 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” Nowy Szpital” w Świebodzinie świebodziński Zbąszynek Długa 1 68 456 40 22
48 Medyczne Centrum ZDROVITA świebodziński Zbąszynek Kosieczyńska 4 68 347 95 12
49 NZOZ “ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY wschowski Sława Ogrodowa 2 603 672 497
50 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariola Wielgus Szary wschowski Wschowa Zielony Rynek 7 65 540 63 35
51 Nowy Szpital we Wschowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią wschowski Wschowa Ks. A. Kostki 33 65 540 27 61
52 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Zaidlewicz zielonogórski Babimost Gagarina 18 68 351 20 24
53 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza zielonogórski Czerwieńsk Zielonogórska 2 601 567 024
54 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED zielonogórski Sulechów Bankowa 1 68 385 33 00
55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie zielonogórski Sulechów Niepodległości 32 797 606 250
56 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE zielonogórski Zielona Góra Wazów 42 68 452 77 69 i 68 458 77 78
57 ALDEMED Centrum Medyczne społka z o.o. zielonogórski Zielona Góra Al. Niepodległości 1 68 353 06 00
58 ALDEMED Centrum Medyczne społka z o.o. zielonogórski Zielona Góra Towarowa 20 68 353 06 00
59 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “CONSILIUM” Przychodnia Lekarska zielonogórski Zielona Góra Słowacka 27 68 326 64 00
60 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ELMED” Poradnia ginekologiczno-położnicza zielonogórski Zielona Góra A.Jagiellonki 25 601 567 024
61 NZOZ “Zdrowie Kobiety” zielonogórski Zielona Góra Podgórna 45/4b 68 324 31 86
62 NZOZ Przychodnia Medycyny “POL-E-S” sp. z o.o. zielonogórski Zielona Góra Jedności 59 68 453 01 03
63 Robert Wasiński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii zielonogórski Zielona Góra Szafrana 8 68 328 25 33
515 582 533
64 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp.z o.o. zielonogórski Zielona Góra Zyty 26 68 329 62 00
65 Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Dariusz Kaniewski żagański Gozdnica Świerczewskiego 30 68 360 10 81
66 Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością żagański Szprotawa Henrykowska 1 68 376 27 11
67 105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH Filia Żagań żagański Żagań Żelazna 1 68 477 12 04, 12 05
68 Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością żarski Lubsko Poznańska 2 68 475 77 09
69 Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością żarski Żary Skarbowa 2 68 470 36 89
70 Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. gorzowski Gorzów Wlkp. Gwiaździsta 16 95 720 23 60
71 Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. gorzowski Gorzów Wlkp. Mieszka I 42 601 99 04 66
72 Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. gorzowski Gorzów Wlkp. Piłsudskiego 1A 95 720 53 76
73 Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. gorzowski Gorzów Wlkp. Baczyńskiego 24 95 721 39 78
74 Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. gorzowski Gorzów Wlkp. Obrońców Pokoju 74A 95 729 42 74
         

 

 

 

Program profilaktyki raka piersi - ZIELONA GÓRA

Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 50-69 lat,
 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.
Cały czas (stacjonarnie) badania wykonują:
 
1. NZOZ Panoramix, Gorzow Wlkp. ul. Piłsudskiego 47, tel. 95 781 47 00, 729 42 80
2. New Medical Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. ul. Chemiczna 12, tel. 95 735 74 00, 531 357 400
3. NSZOZ „Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień , Zielona Góra, ul. Wazów 42, tel. 68 452 77 94; ul. Wandy 27, tel. 68 452 78 07
4. 105 Kresowy Szpital Wojskowy, Żary, ul. Domańskiego 2, tel. 68 470 79 01
 
 
 
 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

 
Program adresowany jest do osób, które:
 • są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (urodzone w latach 1985, 1980,1975, 1970 i 1965)
 • nie miały wykonywanych badań objętych programem profilaktycznym w ciągu ostatnich 5 lat,
 • nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia.
Celem programu jest obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem dzięki wczesnemu wykryciu, redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka. Planowane jest również osiągnięcie zwiększenia wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia.

Dane epidemiologiczne:
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w Europie. Czynnikami sprzyjającymi chorobom układu krążenia są m.in. niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu i stres. Oddziaływając na organizm przez dłuższy czas doprowadzają do zaburzeń biochemicznych i fizjologicznych oraz w konsekwencji do dyslipidemii, otyłości, cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego krwi. Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia można uzyskać minimalizując czynniki ryzyka.
 
Gdzie zrobić badanie?
Program realizują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 
 
 

W porę wykryć raka płuca - Bydgoszcz

Marszałkowskie Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc. Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej i tomografii komputerowej oraz poradnictwa antytytoniowego. Przebadamy łącznie 4 tysiące osób.

 

– Według dostępnych danych rak płuca jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do zachorowalności wśród kobiet. Niestety, zwykle wykrywany jest w późnym stadium, co wiąże się ze złymi rokowaniami. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej zdiagnozowanie. Zachęcam do skorzystania z badań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Program adresowany jest do osób między 55. a 74. rokiem życia z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie wypalana przez rok = 1 paczkorok), które rzuciły palenie mniej niż 15 lat temu, oraz osób młodszych (od 50. roku życia), które dodatkowo:

 

 • w pracy zawodowej narażone są na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy lub radonu

 

 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)

 

 • chorowały na raka płuc, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego

 

 • u których rodziców lub dzieci stwierdzono raka płuc.

 

Osoby zakwalifikowane do programu przejdą konsultację lekarską, po której wykonane zostanie badanie tomograficzne. Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach, niezauważalne na zdjęciu rentgenowskim. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i jest całkowicie bezbolesne. Kolejnym etapem będzie omówienie wyników tomografii i określenie ścieżki dalszego postępowania. W zależności od zaleceń lekarza badanie będzie powtarzane. Więcej informacji na temat programu.

 

Zgłoszenia do programu:

 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy

           Tel.: 52 374 39 20
 

 • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku

           Tel.: 54 230 13 46

 

W ramach programu zostaną także przeprowadzone szkolenia dla 120 pracowników instytucji ochrony zdrowia (lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc, specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy podstawowej opieki medycznej i pielęgniarek). Zapisy na szkolenia.

 

Wartość projektu to blisko 4,5 miliony złotych, z czego 3,8 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wśród marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej, których realizację kontynuujemy w tym roku, znajdują się także szczepienia przeciwko pneumokokombadania w kierunku wykrywania zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) typu B i Cbadania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej oraz badania kolonoskopowe.