Zdrowie: nielimitowane wizyty do neurologa, endokrynologa, ortopedy i kardiologa.

Od 1 marca br. zostaną zniesione limity na porady pierwszorazowe w czterech specjalnościach: neurologii, ortopedii, endokrynologii i kardiologii. Planowany jest także pierwszy od wielu lat wzrost wyceny tych świadczeń.

Wybór czterech dziedzin, w których od 1 marca br. zostaną zniesione limity nie jest przypadkowy, bowiem w do tych właśnie specjalistów są największe kolejki. Według danych Ministerstwa Zdrowia w sumie czeka w kolejkach do tychże specjalistów czeka ok. 700 tysięcy pacjentów. To pokazuje jak pilne są zmiany w tych obszarach. Dłuższe oczekiwanie na wizytę oznacza często pogłębianie się problemów zdrowotnych, a co za tym idzie i kosztów leczenia. Zapisanie się na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty jest kluczowe dla przygotowania planu leczenia, które może być później już kontynuowane u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

By zachęcić lekarzy do przyjmowania większej liczby pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia już płaci o ok. 50 proc. więcej, gdy są przyjmowani u specjalisty po raz pierwszy. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w drugiej połowie 2019 roku. 

Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że zniesienie limitów oraz podniesienie wycen dla wybranych czterech rodzajów porad w 2020 roku będzie kosztować ok. 300 mln zł.

Przypominamy, że od kwietnia 2019 r. zostały zniesione limity do badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz na operacje zaćmy oraz endoprotezoplastyki. Dzięki temu w ciągu roku, od listopada 2018 do listopada 2019 r., liczba badań rezonansu magnetycznego wzrosła o 30 proc. Po zniesieniu limitów, średni czas oczekiwania spadł o 35-36 proc. w zależności od trybu przyjęcia pacjenta.

Jednak po zniesieniu limitów najbardziej kolejki zmniejszyły się do operacji zaćmy, gdzie średni czas oczekiwania spadł o 25-34 proc. W przypadkach pilnych liczba pacjentów spadła o 52 proc.

Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” życzy dużo zdrowia ?