Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Licznik osób objętych pomocą Fundacji Aktywizacja Bez Granic: 3531

main-img-abg-1

CEL FUNDACJI

Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób niepełnosprawnych, a także wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu z wykorzystaniem nowych technologii oraz rozwoju innowacyjnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej, bez ograniczeń społecznych i terytorialnych.

main-img-abg-1
podopieczni-icon-1

Dla podopiecznych

Skupiamy się na aktywizacji zawodowej naszych podopiecznych. Wyszukujemy dla nich najlepsze miejsca pracy. W jaki sposób? Przede wszystkim – poznając pracowników.

pracodawcy-icon-2

Dla pracodawców

Przeprowadzamy audyty personalne w celu poprawy i optymalizacji naborów w firmie, zwracając uwagę na tryb rekrutacji i jej dopasowanie do potrzeb pracodawcy.

bez-barier-icon

Dlaczego bez granic

Jako Fundacja zajmujemy się wdrażaniem najlepszych rozwiązań, służących aktywizacji zawodowej wszystkich osób pozostających poza rynkiem pracy.