Przedsiębiorstwo społeczne

O Nas

baner-onas.png

Fundacja Aktywizacja Bez Granic to nowoczesna organizacja działająca od stycznia 2020 r., która koncentruje się na wypracowaniu i promowaniu nowych rozwiązań służących osobom wykluczanym z rynku pracy, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

Fundacja została założona przez doświadczonych praktyków, którzy ogromną wagę przywiązują do wysokich standardów obsługi osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia.

Działania Fundacji mają służyć zmianie ich sytuacji zawodowej i wypracowaniu optymalnego modelu wprowadzania i utrzymania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy wszystkie działania, które:

  • sprzyjają rozwojowi gospodarczemu
  • wykorzystują nowe technologie
  • wspierają tworzenie nowoczesnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej

Zarząd Fundacji

Image

Sylwia Szczepańska - Prezes Fundacji 

 

Prezes Zarządu Fundacji „Aktywizacja bez Granic”, która zajmuje się wsparciem osób wykluczonych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. 

Wcześniej - wieloletni ekspertka ekonomiczna Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrektor do spraw dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich lecz przede wszystkim przedsiębiorczyni z powodzeniem od 2012 roku współprowadząca firmę rodzinną. Od 2010 roku specjalizowała  się w zakresie zamówień publicznych i klauzul  społecznych. W lutym 2017 roku została powołana do Rady Zamówień Publicznych – ciała doradczego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Była członkiem Rady Dialogu Społecznego oraz zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Bierze aktywny udział w pracach nad projektami związanymi z rynkiem pracy. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych VII kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców w obszarze polityki rynku pracy oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także rynku zamówień publicznych oraz tworzenia prawa przyjaznego pracownikom i przedsiębiorcom.

Sama również jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

 

Nasz Zespół

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!