O Nas

baner-onas.png

Fundacja Aktywizacja Bez Granic to nowoczesna organizacja działająca od stycznia 2020 r., która koncentruje się na wypracowaniu i promowaniu nowych rozwiązań służących osobom wykluczanym z rynku pracy, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

Fundacja została założona przez doświadczonych praktyków, którzy ogromną wagę przywiązują do wysokich standardów obsługi osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia.

Działania Fundacji mają służyć zmianie ich sytuacji zawodowej i wypracowaniu optymalnego modelu wprowadzania i utrzymania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy wszystkie działania, które:

  • sprzyjają rozwojowi gospodarczemu
  • wykorzystują nowe technologie
  • wspierają tworzenie nowoczesnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej

Prezes

Zarząd Fundacji

Monika Kowalska - Prezes Fundacji

Nasz Zespół

fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!