O Nas

baner-onas.png

Fundacja Aktywizacja Bez Granic to nowoczesna organizacja działająca od stycznia 2020 r., która koncentruje się na wypracowaniu i promowaniu nowych rozwiązań służących osobom wykluczanym z rynku pracy, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

Fundacja została założona przez doświadczonych praktyków, którzy ogromną wagę przywiązują do wysokich standardów obsługi osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia.

Działania Fundacji mają służyć zmianie ich sytuacji zawodowej i wypracowaniu optymalnego modelu wprowadzania i utrzymania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy wszystkie działania, które:

  • sprzyjają rozwojowi gospodarczemu
  • wykorzystują nowe technologie
  • wspierają tworzenie nowoczesnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej

Zarząd Fundacji

Image

Teresa Hernik - Prezes Fundacji

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa i Ceramika.

Kierownik Wydziału Ceramicznego Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego (1980–1983) następnie nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku (1983–1986).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka, Pomocy Społecznej w Białymstoku (1993 – 1996).

Zastępca i Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. (1999–2007).

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2010 -2014).

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,( 2014–2016).

Dyrektor Biura Administracyjno Budżetowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju ( 2016-2019).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Koordynator ds. Zarządzania Laboratoriami (2019 – 2021).

W okresie 2003–2009 była współprzewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2009–2016 wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Monika Kowalska – Członek Zarządu

 

Nasz Zespół

fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!