Badania i raporty

Nasze działania opieramy na rzetelnej wiedz, analizie trendów otoczenia, aby  na rynku pracy panowała równowaga, czyli pracodawcy mieli dostęp do dobrze przygotowanych pracowników, bo ich kwalifikacje i umiejętności są na oczekiwanym poziomie. Wierzymy ze aktualne jest motto P.F. Druckera – wybitnego myśliciela i teoretyka zarządzania XX wieku: „Tylko ci, którzy już obecnie pracują nad wyzwaniami dnia dzisiejszego i równocześnie przygotowują się do nowych doświadczeń, jakie niesie ze sobą przyszłość, zostaną liderami i będą dominować na rynku.” Aktualnie wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim prowadzimy badania nad potrzebami i oczekiwaniami osób wykluczonych z rynku pracy aby prowadzić ich  skuteczną  aktywizację zawodową.

 
Image
fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!