Onboarding pracownika

Onboarding pracownika to działania, których celem jest wprowadzenie nowego pracownika w najważniejsze zagadnienia dotyczące charakteru i funkcjonowania w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie – pomoc podwładnemu w lepszym zaaklimatyzowaniu się w firmie. To także skupienie się na przekazaniu w przyjazny sposób wiedzy i umiejętności, które pozwolą nowo zatrudnionemu na zintegrowanie się z otoczeniem, a także osiągnięcie wysokiego poziomu wydajności. Zgodnie z badaniami w firmach, w których wprowadzono odpowiednie programy onboardingowe, produktywność pracowników wzrosła nawet o 62%. Mamy doświadczenie w skutecznym onboardingu osób niepełnosprawnych. Zaufało nam kilkudziesięciu pracodawców

 
Image
fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!