Aktualności

Aktualności

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZAKUPU APARATÓW SŁUCHOWYCH

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, który pierwotnie zaplanowany był na okres do 30 czerwca 2021 roku. Program będzie realizowany do końca 2021 r., chyba że środki finansowe przeznaczone na ten cel skończą się wcześniej. O ewentualnym zakończeniu naboru wniosków przed 31 grudnia 2021 r. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Program skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, którzy potrzebują aparatów słuchowych i do tej pory nie występowali do Szefa Urzędu o udzielenie pomocy finansowej na ten cel, do składania wniosków. Będą one rozpatrywane w ramach Programu na zasadach w nim określonych według kolejności zgłoszeń.

 

Źródło: www.kombatanci.gov.pl

fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!