Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

🗳️ Weź udział w wyborach! Twój głos ma znaczenie! 🗳️

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Cartoon tiny managers with giant loudspeaker and laptop

🗳️ Dlaczego wybory są ważne? 🗳️

Wybory to fundament demokracji i kluczowy element sprawowania władzy przez obywateli. To okazja do wyrażenia swojego głosu i wpływu na kształtowanie przyszłości kraju oraz społeczeństwa. Twój udział w wyborach ma ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie przez wybory możemy wybrać naszych przedstawicieli i wprowadzać zmiany w polityce, które są zgodne z naszymi przekonaniami i potrzebami.

🚗 Prawo do bezpłatnego transportu 🚗

Osoby z niepełnosprawnością lub osoby, które ukończą 60 lat w dniu głosowania, mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Jeśli potrzebują pomocy, opiekun może towarzyszyć im w podróży.

Wniosek o transport należy złożyć do 2 października u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

📮 Głosowanie korespondencyjne 📮

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby, które ukończą 60 lat w dniu głosowania, mogą głosować korespondencyjnie w kraju. Zgłoszenie takiego zamiaru trzeba dokonać do 2 października u komisarza wyborczego.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony przez Pocztę Polską i zawiera wszystkie potrzebne materiały.

🗳️ Głoszenie przez pełnomocnika 🗳️

Osoby z niepełnosprawnością i osoby, które ukończą 60 lat w dniu głosowania, mogą głosować przez pełnomocnika w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba uprawniona do głosowania.

Wniosek o pełnomocnictwo należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do 6 października.

🔵 Nakładka w alfabecie Braille'a 🔵

Wyborcy z niepełnosprawnością mogą używać nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a w lokalu wyborczym. Nakładkę należy zwrócić po głosowaniu.

🤝 Pomoc w lokalu wyborczym 🤝

Osoby z niepełnosprawnością mogą prosić o pomoc w głosowaniu w lokalu wyborczym. Pomoc ta ma charakter techniczny i nie polega na wyborze za wyborcę. Osoba udzielająca pomocy nie może być członkiem komisji, mężem zaufania ani obserwatorem społecznym lub międzynarodowym.

🗳️ Weź udział w wyborach! Twój głos ma znaczenie! 🗳️

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!