OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH AKTYWIZACJABEZGRANIC.PL

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mają zastosowanie do danych otrzymywanych przez nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://aktywizacjabezgranic.pl/kontakt/.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Aktywizacja Bez Granic z siedzibą w Warszawie (00-536 Warszawa), przy Alejach Ujazdowskich 51 (dalej zwana „Fundacją”).

Po co nam dane osobowe?

Jeżeli zdecydujesz się z nami skontaktować Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. a) cele kontaktowe
  Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Będziemy również przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym dla udzielenia Tobie pomocy w zależności od celu w jakim zdecydowałeś/aś się z nami skontaktować.
 2. b) cele sprawozdawcze
  Twoje dane będą również przetwarzane w celu potwierdzenia przed Radą Fundacji realizacji naszych zadań statutowych, która może sprawdzać, czy prowadzimy działania zgodnie z naszym statutem.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim za Twoją uprzednią zgodą. W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych w celach kontaktowych oraz sprawozdawczych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o Twoim stanie zdrowia (w tym niepełnosprawności) przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy podasz nam takie informacje w treści wysyłanej do nas wiadomości.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

W celach kontaktowych będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu rozwiązania sprawy, w której się z nami kontaktowałeś. W celach sprawozdawczych będziemy przetwarzać Twoje dane przez rok od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych w tym celu dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);
 • sprostowania nieprawidłowych danych (np. gdybyś zmienił numer telefonu służbowego);
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora lub ich otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Fundacja Aktywizacja Bez Granic
adres: Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa
e-mail: iod@aktywizacjabezgranic.pl
Inspektor Ochrony Danych: Piotr Kawczyński

 

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa 
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!