Aktualności

Aktualności

Ulgi podróżnicze dla osób niepełnosprawnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Osobom niepełnosprawnym przysługują różne ulgi podróżnicze. Ich wysokość zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Podpowiadamy kiedy niepełnosprawni mogą liczyć na tańsze podróże.

 

Ulgi podróżnicze – komunikacja miejska

Wysokość zniżek na bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów waha się od 37% do nawet 95%. Ulga ustawowa 37% przysługuje osobom niewidomym, którzy nie posiadają znacznego stopnia niepełnosprawności. Zniżka dotyczy biletów na przejazdy jednorazowe i miesięczne. Taki sam rodzaj ulgi przysługuje także osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności na przejazdy w autobusach pospiesznych i ekspresowych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć na bilety jednorazowe ze zniżką 49%. Niewidomi, wymagający całodobowej opieki, mają prawo do 51% zniżki. Ulga 78% przyznawana jest niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 24.lat lub studentom do 26. roku życia. Zniżka tej wysokości na wszystkie międzymiastowe przejazdy należy się także jednemu z opiekunów. Prawo to dotyczy zarówno biletów miesięcznych, jak i jednorazowych.

 

Ulgi podróżnicze – zniżki dla niepełnosprawnych

Jeśli chodzi o ulgę 93%, to ta obowiązuje na biletach dla osób niewidomych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Najwyższa, 95% ulga skierowana jest dla niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zniżki obejmują także opiekunów towarzyszących w podróży. Bilet ulgowy ze zniżką ustawową przysługuje, pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna posiada niezbędne dokumenty. Wśród nich powinny znaleźć się m.in.

 

–  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

 

–  wpis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi;

 

– wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 

– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 

– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa 
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!