Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Informacja Ważna dla Społeczności!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Drodzy przyjaciele Fundacji,
 
Z głębokim zaniepokojeniem zwracamy Waszą uwagę na rosnący problem, z którym obecnie borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Wydłużający się, czasem nawet do 8 miesięcy, okres oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności staje się poważnym wyzwaniem, dotykając coraz większej liczby osób.
 
Skargi, które trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich, nie tylko odzwierciedlają frustrację, ale również obawy o utratę praw do świadczeń z tytułu niepełnosprawności. Stanisław Trociuk, zastępca RPO, podjął interwencję, kierując pytania do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, Pawła Wdówika, w sprawie działań mających na celu skrócenie tego bolesnego okresu oczekiwania.
 
Od 6 sierpnia 2023 r. uchylono niektóre przepisy związane z COVID-19, co wpłynęło na ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Niemniej jednak, sytuacja pozostaje trudna, a liczba skarg wciąż rośnie. 📈
 
🚨 Uwaga! Ostrzegamy o trudnych konsekwencjach związanych z utratą ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Wygaśnięcie orzeczenia oznacza utratę prawa do zasiłków, ulg rehabilitacyjnych, a także innych istotnych świadczeń.
 
Brak lekarzy do obsadzania komisji oraz niewystarczające środki to główne przyczyny tego stanu rzeczy. Konsekwencje dla osób z niepełnosprawnościami są szczególnie bolesne, prowadząc do utraty prawa do zasiłków, ulg rehabilitacyjnych i innych świadczeń.
 
🔊 Dodatkowo, informujemy, że także POPON wyraził zamiar wystąpienia w tej sprawie. Biorąc pod uwagę rosnący kryzys, apelujemy do wspólnoty o podjęcie działań, które podkreślą pilność tej sprawy. Udostępnijcie tę informację, byśmy mogli razem zwrócić uwagę na potrzebę skrócenia okresu oczekiwania na orzeczenia o niepełnosprawności. ✊💙 #NiepełnosprawniZasługująNaSprawiedliwość #RPO #WażneSprawySpołeczności #POPON
https://popon.pl/coraz-dluzej-trzeba-czekac-na-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-interwencja-rpo/
 
fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!