Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Aktualizacja dotycząca Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ogromną przyjemnością ogłasza szczegóły dotyczące wybranych organizacji, które zrealizują Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" w edycji 2024.

Ten innowacyjny program został stworzony z myślą o dzieciach do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających stałej lub długotrwałej opieki, oraz osobach z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Środki finansowe, dostępne w ramach programu, są w pełni dedykowane usługom asystencji osobistej, obejmując wsparcie w codziennych czynnościach, mobilności, sprawach urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, a także w zaprowadzaniu dzieci do placówek oświatowych. Wybrane organizacje partnerskie są zaangażowane w świadczenie kompleksowej pomocy, uwzględniającej indywidualne potrzeby beneficjentów.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" w edycji 2024 będzie aktywny od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

W jakich obszarach asystent osobisty może pomóc?

Asystent osoby z niepełnosprawnością to kompleksowe wsparcie obejmujące:

Codzienne czynności: Asystentowie są gotowi pomóc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie, rozpakowywanie zakupów czy przygotowywanie posiłków.

Mobilność: Zapewnienie mobilności to kluczowy element wsparcia, obejmujący pomoc w przemieszczaniu się zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim.

Sprawy urzędowe: Asystenci są dostępni, aby pomóc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym wypełnianiu dokumentów czy kontakcie z instytucjami.

Korzystanie z dóbr kultury: Wspieramy dostęp do dóbr kultury, pomagając w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych, wizytach w muzeach czy bibliotekach.

Zaprowadzanie dzieci do placówek oświatowych: Asystentowie są przygotowani do asystowania w codziennym dostarczaniu dzieci do placówek edukacyjnych, wspierając proces nauki.

Czy asystent pomoże w czynnościach pielęgnacyjnych?

Tak, asystent może wspierać w czynnościach pielęgnacyjnych, wyłączając czynności medyczne, takie jak skorzystanie z toalety czy przemieszczenie się na fotel/wózek.

Pamiętaj!

· W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze.

· Usługi asystenckie nie są realizowane w placówkach zapewniających całodobową opiekę oraz w placówkach rehabilitacji.

Ile godzin w tygodniu mogę korzystać z usług asystenta?

Usługi asystenckie są dostępne w wymiarze maksymalnie 10 godzin w tygodniu i mogą być świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami i normami Kodeksu Pracy.

Lista zatwierdzonych ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dostępny jest w załączniku pod tym postem.

Razem uczynimy życie bardziej samodzielnym i pełnym wsparcia! 💙 #AsystentOsobisty2024 #WsparcieDlaNiepełnosprawnych

 lista-aoozn-ngo-edycja-2024_07_12_2023.pdf

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!