Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Nowa współpraca w zakresie Prawa Pracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chcielibyśmy z przyjemnością poinformować, że przy realizacji projektu „Wspólnie Możemy Pomóc” w ramach Modułu III programu „Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w charakterze eksperta z zakresu prawa pracy nawiązaliśmy współpracę z doktor habilitowanym Panią Lucyna Szot, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego.

miniatura zdjęcie SzotPani Profesor posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz udziału w procesie legislacyjnym. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu prawa pracy. Jest autorką opinii i ekspertyz. Opracowuje strategie i raporty; realizuje projekty badawcze, doradcze oraz edukacyjne.

W ramach działalności badawczo-naukowej realizuje własne projekty naukowe w następujących obszarach: zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu osób powracających na rynek pracy.

Obecnie w ramach Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych zajmuje się rewolucją cyfrową na rynku pracy (wykluczeniem zawodowym ze względu na rozwój AI; także prawną ochroną jednostki) i badaniem ewolucji statusu zawodowego dziennikarzy oraz cyfrowym komunikowaniem (przyszłością informacji i zagrożeniami w sferze praw podmiotowych).

Posiada wieloletnia praktykę korporacyjną, w tym działalność ekspercka w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i prawa mediów (studia nad dziennikarstwem), ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form zatrudnienia, statusu zawodowego pracownika i osoby niepełnosprawnej. 

W dorobku m.in. monografie: System wolności dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Trwałość zatrudnienia pracownika, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Podstawy prawa pracy- zarys wykładu.

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!