Przedsiębiorstwo społeczne

Aktualności

Aktualności

Rehabilitacja kompleksowa 2021

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nagłe wypadki, urazy czy choroby to sytuacje, w wyniku których osoba poszkodowana oczekuje maksymalnego powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej. To właśnie do nich skierowana jest rehabilitacja kompleksowa. Jej zamiarem jest szereg działań związanych z podjęciem lub powrotem do pracy przez osobę niepełnosprawną. Na czym polega udział w projekcie? Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział?

Rehabilitacja kompleksowa – co to jest?

Pojęcie rehabilitacji kompleksowej określa szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do miejsca zatrudnienia. W tym wypadku mowa o osobach, które na skutek choroby czy urazu utraciły zdolność do pracy. Głównym celem projektu jest końcowe uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestnika. Do projektu zachęca się osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogły nigdy podjąć zatrudnienia. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu.

Rehabilitacja kompleksowa – na czym polega udział w projekcie?

Uczestnicy projektu realizują różne moduły. Jednym z najistotniejszych jest moduł zawodowy. Warsztaty i spotkania z doradcą zawodowym mają na celu sprawne znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą także mieli możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych. Założeniem jest również wzmocnienie kompetencji społecznych, dlatego osoby zgłoszone do projektu będą miały możliwość odbycia konsultacji psychologicznych. Uczestnicy mają realizowany indywidualny przebieg zajęć. Pierwsze dwa tygodnie to plan rehabilitacji, który jednocześnie jest okresem próbnym. Następnie ustalany jest dalszy przebieg realizacji projektu.

Rehabilitacja kompleksowa – jak się zgłaszać?

Po pierwsze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znaleźć można na www.pfron.org.pl. Należy do niego dołączyć posiadane orzeczenie o niepełnosprawności. Warto podkreślić, że samo orzeczenie nie jest konieczne w przypadku uczestnictwa w projekcie. Następnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu kontaktują się z uczestnikiem w celu zaproszenia go na rozmowę kwalifikacyjną. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej podlega ocenie przez Komisję Centralną. Kandydat w dalszej części rekrutacji ponownie zostaje poinformowany telefonicznie o decyzji tej ostatniej. Uczestnicy zostają zaproszeni do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku.

 

Zdjęcie : Anna Dydymska

Więcej informacji w tekście źródłowym Anny Dydymskiej : Rehabilitacja kompleksowa 2021: jak skorzystać? – Radio Bezpieczna Podróż (bezpiecznapodroz.org)

 

 

 
fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!